GIFAB

Med över 20 års brancherfarenhet, förmedlar vi på uppdarag av säljare och köpare:


Kommersiella fastigheter
i Sverige och utlandet

Genom våra systerföretag i utlandet genomför vi internationellt:

Projektledning
Kalkyler
Förvaltning
Bygglov
Utredningar kring planfrågor